(มีคลิป) ฮ.ทหาร รักษาด่วน หลังเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษและหัวใจล้มเหลว  ส่งตัวจากแม่ฮ่องสอน เข้ารักษาฉุกเฉิน ที่ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

ฮ.ทหาร รักษาด่วน หลังเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษและหัวใจล้มเหลว ส่งตัวจากแม่ฮ่องสอน เข้ารักษาฉุกเฉิน ที่ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้จัดชุดปฏิบัติการบินของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ 212 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

พ.อ.สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จึงได้สั่งการให้จัด นายสิบพยาบาล พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานฯ โดยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจาก รพ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มายังสนามเฮลิคอปเตอร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ต่อมาทราบว่าผู้ป่วยคือ น.ส.มาลีวัลย์ พิทักษ์คีรีไพร อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 245 ม.6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ และมีภาวะหัวใจล้มเหลว จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อยัง รพ.นครพิงค์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะการส่งต่อผู้ป่วยไปให้ถึงมือแพทย์ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก ต้องสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังนเรศวร พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง.

ทรงวุฒิ ทับทอง