พิธียกเสาเอกโครงการบ้านวรารีวิลล์ 1 (Vararee Ville) อ.สารภี จ.เชียงใหม่

พิธียกเสาเอกโครงการบ้านวรารีวิลล์ 1 (Vararee Ville) อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (ครูบาน้อย เขมปญฺโญ) วัดสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เชียงใหม่ ,ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อดีตกงสุลกิตติศักดิ์ฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,ส.อบจ.เขตอำเภอสารภี,นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง,ผอ.ธนาคารออมสิน ภาค 8 ,ดร.วีระ สิริเสรีภาพ,คุณวสันต์ พุทธเกิด กรรมการบริษัทหลุยห์ วิลเลจ จำกัด ร่วมกันยกเสาเอกโครงการบ้านวรารีวิลล์ 1 (Vararee Ville) ท่ามกลางแขหผู้มีเกียรติ และลูกค้าผู้ทำการจองบ้าน รูปแบบ (New Normal) ณ ที่ตั้งโครงการ หมู่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง