วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ผาเมืองพร้อมช่วยเหลือประชาชน” ปรับปรุงและดัดแปลงเฮลิคอปเตอร์ แบบ 145 (ฮท.145) เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว

“ผาเมืองพร้อมช่วยเหลือประชาชน” ปรับปรุงและดัดแปลงเฮลิคอปเตอร์ แบบ 145 (ฮท.145) เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว

เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง ได้ทำการปรับปรุงและดัดแปลงเฮลิคอปเตอร์ แบบ 145 (ฮท.145) เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว หรือ ทีมแพทย์สกาย ดอกเตอร์ (Sky Doctor) ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสม

ทั้งนี้หากโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข มีความจำเป็นที่จะขอรับการสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ให้ทำการร้องขอไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือประสานมาทางกองกำลังผาเมืองได้ใน 24 ชม. พวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพราะทุกวินาทีคือชีวิต.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: