โรงเรียนเทศบาลตำบลยุหว่า 1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่

โรงเรียนเทศบาลตำบลยุหว่า 1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โรงเรียนเทศบาลตำบลยุหว่า 1ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระโดยมีนายยุทธ์ คำแปง กำนันตำบลยุหว่าประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชุดเดิมเป็นประธานในการประชุมและในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคัดเลือก รศ.ดร.เขียน วันทนียตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลตำบลยุหว่า1แทนประธานคนเดิมชึ่งคณะกรรมการชุดใหม่จะได้เข้าปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลยุหว่าและใกล้เคียงเป็นลำดับต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: