เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานพิธีมงคลสมรส

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานพิธีมงคลสมรส

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส พญ.ภญ.วิชญาพร ณ เชียงใหม่ บุตรี นายถวร ณ เชียงใหม่ เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ กับนายโสภัต อุตโมต บุตร ดร.ประวัตน์ อุตโมต นางฤดีนาฏ อุตโมต ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ญาติ สนิท มิตร สหาย เพื่อนๆ ร่วมอวยพรแสดงความยินดี รูปแบบ (New Normal) ณ เลอเมอริเดี่ยน เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง