ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา เข้าสวัสดีปีใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา เข้าสวัสดีปีใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา เข้าสวัสดีปีใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และ ขอพระขอบคุณ ที่สนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลลานนาด้วยดีมาโดยตลอด.

ทรงวุฒิ ทับทอง