(มีคลิป) ส่งช้างเจ้าสาว ไปหาช้างเจ้าบ่าว ใกล้วันแห่งความรักในโครงการส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยของ “ปางช้างแม่สา”

ส่งช้างเจ้าสาว ไปหาช้างเจ้าบ่าว ใกล้วันแห่งความรักในโครงการส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยของ “ปางช้างแม่สา”

เมื่อวันที่25 ม.ค.64 ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีช้างอยู่จำนวนถึง 70 เชือก จากที่เคยมีร่วม 100 เชือก เหตุเกิดจากช้างชราที่เสียชีวิตลงไปทุกๆปี และไร้ลูกช้างน้อยเกิดขึ้นมาในช่วง 3 ปีหลังมานี้ ทำให้ปางช้างแม่สา เริ่มเข้าสู่สังคมช้างชรามากขึ้นแล้ว จนในวันที่ 27 ม.ค.นี้จะมีการเปิดบ้านพักช้างชรา ขึ้นโดยมีช้างชราถึง 16 เชือกแล้ว

ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้างไทย ทางปางช้างแม่สา จึงได้มีโครงการส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยของปางช้างแม่สา โดยได้มีการส่งชัางตัวเมียออกไปทำการผสมพันธุ์กับช้างพ่อพันธุ์ ที่อยู่ต่างปาง สืบเนื่องจากช้างจำนวนร่วม 70 เชือกเป็นช้างเลือดชิดญาติพี่น้องกันทั้งสิ้น ดังนั้นทางปางช้างแม่สา จึงมีโครงการส่งช้างเป็นเจ้าสาวไปยังปางช้างที่มีพ่อพันธุ์ดี โดยเมื่อวันที่ 25 ม.ค.นี้ ทางนางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา ได้ทำการส่งชัางพัง มีนาอายุ14 ปีและช้างพังเพิ่มพูนอายุ23 ปี เป็นขบวนเจ้าสาวช้างเพื่อส่งไปอยู่เพื่อผสมพันธุ์กับช้างพ่อพันธุ์ที่ปางช้างภัทร อ.หางดง จ.เชียงใหม่โดยให้อยู่เป็นเวลา 2 เดือนเพื่อให้คุ้นเคยและผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ ซึ่งระยะ 2-3 ปีจึงจะได้ลูกช้างน้อยเกิดขึ้น โดยแต่ละปางจะมีการขนย้ายช้างโดยรถขนย้ายแบบไฮโดรลิคในการขนย้ายซึ่งจะเป็นช่วงยากในตอนที่นำช้างขึ้นรถ เพราะช้างแต่ละเชือกจะกลัวการจากถิ่นฐานเดิมควาญต้องปลอบประโลมอยู่นานจึงยอมขึ้น ซึ่งในการขนย้ายช้างทางปศุสัตว์แต่ละอำเภอจะต้องมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องก่อน

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สาได้เผยถึงโครงการส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยของปางช้างแม่สานี้ว่าเป็นโครงการอนุรักษ์ช้างไทยและเป็นการเพิ่มประชากกรช้าง ปางช้างแม่สามีช้างทั้งหมด 70 เชือกในตอนนี้ แต่ว่าเราเคยมีช้างมากกว่านี้ แต่ช้างของเราได้เสียชีวิตลง ได้ล้มลงเพราะว่าความชราภาพ อายุมาก เราเปิดปางช้างแม่สาตั้งแต่ปี 2519 ตอนนั้นคุณพ่อชูชาติ กัลมาพิจิตร ซื้อช้าง ช้างก้อยู่ในวัยที่แข็งแรงอยู่ พอเวลาผ่านมา 45 ปี ช้างของปางช้างแม่สาก็ชราภาพมาก มีช้เางชราอยู่ประมาณ 15-16 เชือกและทยอยที่จะชราอีก พอชราก็จะมีปัญหาสุขภาพ แล้วเขาก็จะจากเราไปตามอายุขัยของช้าง มันก็เลขยทำให้ครอบครัวช้างของปางช้างแม่สา เรามีแต่จำนวนที่ลดลง แล้วเราไม่ได้ผสมช้างมาหลายปี เนื่องจากเราติดปัญหาเรื่องโควิด เรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของการจัดการบริหารภายในของปางช้างแม่สาทำให้เราเสียโอกาส ช้างเชือกที่อายุน้อยที่สุดของปางช้างแม่สา มีอายุ3 ปี หากปีนี้เราเริ่มผสมช้างอีกครั้งก็จะต้องรอไปอีก2-3 ปีที่เราจะได้ลูกช้างเพราะฉนั้นเราคิดเรื่องการขยายพันธุ์หรือโครงการขยายประชากรช้างของเรามาตั้งแต่ปี2564 แล้วดำเนินการในการที่คัดพ่อพันธุ์ และทำสัญญาในการ เรียกว่าจ้างพ่อพันธุ์ เพราะช้างในปางเราเป็นสมาชิกเรียกว่ามีสายเลือดที่ใกล้ชิดกัน จึงต้องหาพ่อพันธุ์จากข้างนอก เพราะผสมกันเองจะมีปัญหาเรื่องเลือดชิดเราจะไม่ทำ แต่ขบวนการทั้งหมดเราใช้นายสัตวแพทย์หลายคนและทีมควาญที่มีความรู้ แล้วเราทำแบบใช้งานวิชาการเข้ามาในการที่จะผสมโดยธรรมชาติ ในวันนี้เราส่งช้างเพศเมีย 2 เชือกมีชัางพัง มีนาอายุ14 ปีและช้างพังเพิ่มพูนอายุ23 ปีซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ไปหาพ่อพันธุ์ที่หางดง เราคิดว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเดินทางไปซึ่ง
ต้องใช้เวลาและขั้นตอนในการที่ช้างจะต้องไปใกล้ชิดและรู้จักกันและยอมในการที่จะผสมพันธุ์กัน หลังจากนั้นเราก็จะต้องรอว่าช้างที่เราส่งไปผสมพันธุ์นั้นท้องไหม ถ้าไม่ท้องภายใน 8 เดือนเราก็ต้องส่งช้างเชือกเดิมไปผสมพันธุ์อีกครั้งซ้ำอีก และจะใช้เวลาในขบวนการที่จะใด้ลูกช้างร่วม 3 ปี.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: