รองนายกอบจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและกล่าวต้อนรับ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ

รองนายกอบจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและกล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและกล่าวต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง