ครอบครัว “พรหมเสน” ถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญอเนกประสงค์วัดอุโมงค์ มหาเถรจันทร์ 1 ล้านบาท

ครอบครัว “พรหมเสน” ถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญอเนกประสงค์วัดอุโมงค์ มหาเถรจันทร์ 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คุณสุภัทร์ พรหมเสน พร้อมครอบครัว ถวายปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อนำปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญอเนกประสงค์วัดอุโมงค์ มหาเถรจันทร์ โดยมีพระครูวิโรจน์สีลาภรณ์ เจ้าอาวาสเป็นประธานรับ มีคณะศรัทธาวัดอุโมงค์ร่วม รูปแบบ (New Normal) ณ วัดอุโมงค์ มหาเถรจันทร์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง