พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานปัญญาสมวาร น้อมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตประธานคณะพระธรรมจาริกฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานปัญญาสมวาร น้อมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตประธานคณะพระธรรมจาริกฯ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานปัญญาสมวาร น้อมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตประธานคณะพระธรรมจาริก ( ปี พ.ศ. 2537 – 2557 ) พระเทพโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค จุดเทียนธูป นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้ารูปเจ้าประคุณสมเด็จฯ พระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก จุดเทียนบูชาพระธรรม ศาสนพิธีการ อาราธนาศีล พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการ มหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 ให้ศีล ศาสนพิธีกร อาราธนาธรรม พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 แสดงพระธรรมเทศนา ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถวายไทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป ทอดผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร พระสงฆ์สมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล และอนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี.

ทรงวุฒิ ทับทอง