นายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

นายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 07.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม สภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง