ทสม.บ้านท่าปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า เก็บใบไม้ใส่เสวียน เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ป้องกันไฟป่าลุกลาม

🔴ทสม.บ้านท่าปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า เก็บใบไม้ใส่เสวียน เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ป้องกันไฟป่าลุกลาม

========
🔻🔻🔻🔻
เครือข่ายเครืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) บ้านท่าปาย ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า เก็บใบไม้ใส่เสวียน บริเวณป่าช้าบ้านท่าปาย เพื่อเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิง ป้องกันเหตุไฟป่าลุกลามเข้ามาในพื้นที่ชุมชน โดยได้รับอนุเคราะห์รถน้ำจากทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ มาช่วยในการควบคุมการทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลาม มีประชาชนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกันไฟป่า ” เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 30 คน
เสวียน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน

โดยการนำเอาไม้ไผ่ มาสานรอบโคนต้นไม้เพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ ให้เศษใบไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ลดฝุ่นละอองจากการเผาเศษใบไม้ เนื่องจากไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน ดัดงอให้โค้งได้ แต่หักยาก
วิธีการทำเสวียน ดังนี้ ตัดไม้ไผ่ลวกหรือไม้ไผ่ซ่าง ความยาวประมาณ 1 เมตร เพื่อใช้เป็นเสาหลัก ปักลงดิน ตัดแต่งส่วนที่จะปักลงดินให้แหลมหรือเป็นลิ่มเพื่อง่ายต่อการตอกลงดิน, ตอกเสาหลักลงดิน ให้เหลือส่วนที่พ้นดิน ประมาณ 60 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลัก ประมาณ 30 เซนติเมตร กรณีต้นไม้ใหญ่จะใช้ประมาณ 13-15 หลัก