รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านนาฟ่อน  อ.ฮอดเชียงใหม่

รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านนาฟ่อน อ.ฮอดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมม พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ ,ศ.ดร.รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์ พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง จ.นครปฐม พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง