ประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 57 ประจำปี 2565

ประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 57 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 57 ประจำปี 2565 ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพระสังฆาธิการ โดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ถวายเครื่องสักการะ พระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก ถวายเครื่องสักการะ ผู้แทนฝ่ายฆราวาส นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถวายเครื่องสักการะ พระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก กล่าวถวายรายงาน พระอุดมบัณฑิต รองประธานคณะพระธรรมจาริก เบิกตัวพระธรรมจาริก ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น , ตัวแทนพระบัณฑิตพระธรรมจาริก แกนนำบัณฑิต รุ่นที่ 17 เข้ารับของที่ระลึก , พระภิกษุสามเณรผู้สอบเปรียญธรรมได้ , ผู้อุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริก เข้ารับรางวัล และโล่เกียรติคุณตามลำดับ ผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผอ.สนง.วิทยาเขต,พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก,ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมคณะร่วมพิธี รูปแบบ (New Normal).

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: