“พิธีปิด” การประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 57 ประจำปี 2565

“พิธีปิด” การประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 57 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค 7 รก.เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานพิธีปิด “การประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 57 ประจำปี 2565 “โดยมีพระวิมลมุนี รองประธานคณะพระธรรมจาริก กล่าวถวายรายงาน รูปแบบ (New Normal) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง