ผู้จัดการปางช้างแม่สา มอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอแม่ริม พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

ผู้จัดการปางช้างแม่สา มอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอแม่ริม พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางรัตนา ศรีหมอก ผู้จัดการปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม ตัวแทนบริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด ได้เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของกิ่งกาชาดฯ โดยมีนางสาวชบาไพร วรกิจคุณากร ปลัดอำเภอแม่ริมเป็นผู้รับมอบแทน.

ทรงวุฒิ ทับทอง