อบจ.เชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 65 ขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีแถลงข่าวการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลและนโยบายการเปิดเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ (CHARMING Chiang Mai) ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซนเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้สาวงามทั่วประเทศไทย ได้ลงชิงชัย และแสดงศักยภาพของผู้หญิงไทย ในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากล อีกทั้งเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นแม่แบบตัวอย่าง ด้านวัฒนธรรม การส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีจริยธรรมล้านนาให้อยู่คู่แผ่นดินล้านนา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน รวมถึงเป็นทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศ

โดยมี กำหนดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ดังนี้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 18.00 น. พิธีเปิดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 รอบแรก 30 คน, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 รอบที่ 2 คัดเลือกสาวงาม 20 คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 รอบตัดสิน และประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) สามารถรับชมผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ นางสาวเชียงใหม่ และชมเทปบันทึกภาพเวลา 22:00 น. ทางช่อง PPTV 36.

ทรงวุฒิ ทับทอง