การปราบปรามการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก จำนวน 6 ตัน (3 กุมภาพันธ์ 2565)

การปราบปรามการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก จำนวน 6 ตัน (3 กุมภาพันธ์ 2565)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้น มีผลสรุปการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งมีเหตุการณ์การจับกุมและปราบปรามที่สำคัญ ดังนี้

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1431 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะมาตามถนนใกล้ถึงช่องทางธรรมชาติ/ท่าข้ามแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นั้น ได้พบรถใช้งานทางเกษตรกรรม จำนวน 1 คัน มาจากทางท่าข้าม ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดรถและทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า รถคันดังกล่าวบรรทุกเมล็ดข้าวโพดมาเต็มคัน มีน้ำหนักรวมกันประมาณ 6 ตัน โดยผู้ขับรถไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของสินค้าที่บรรทุกมา เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เมล็ดข้าวโพดดังกล่าวถูกนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร จึงทำการตรวจยึดเมล็ดข้าวโพด พร้อมนำตัวคนขับรถส่งด่านศุลกากรดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้ อีกทั้ง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย และหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
3 กุมภาพันธ์ 2565