มณฑลทหารบกที่ 38 เชิญชวนร่วมฟังเพลง “สุดแผ่นดิน” เนื่องในวันทหารผ่านศึก

มณฑลทหารบกที่ 38 เชิญชวนร่วมฟังเพลง “สุดแผ่นดิน” เนื่องในวันทหารผ่านศึก

มณฑลทหารบกที่ 38 ได้จัดทำ Music Vidio บทเพลง “สุดแผ่นดิน” ซึ่งประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สิบเอก พรเลิศ สารานิยคุณ มาจัดทำใหม่ จากผลงานของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้เสียสละ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย และมีอธิปไตยมีชาติบ้านเมือง ให้ได้อยู่อาศัย ตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบัน

เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนกำลังพล, ครอบครัว, พี่น้องประชาชน รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าในทุกสมรภูมิ ที่บรรพชนชาวไทย ที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยให้ชาติไทยคงอยู่สืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
3 กุมภาพันธ์ 2565

%d bloggers like this: