รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน “Chiang Mai Blooms 2022”

รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน “Chiang Mai Blooms 2022”

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน หรือ Chiang Mai Blooms 2022 พิธีเปิดบ้านจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับผู้เดินทางสู่เมืองแห่งหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการรวบรวมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่มีดอกไม้เป็นองค์ประกอบหลัก ทั้งอาหารการกิน โรงแรมที่พัก สปา ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

โดยภายในงานมีการร่วมเสวนาพูดคุยกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมผลักดันให้เกิดโครงการเชียงใหม่เบิกบาน (Chiang Mai Blooms 2022) พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์จากกลุ่มพาร์ทเนอร์ถึงความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นมากกว่า 30 กิจกรรม ซึ่งจะสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยพิธีเปิดเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน หรือ Chiang Mai Blooms 2022 จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: