“พระเทพโกศล” ประธานพีธีถวายบริขารแก่คณะพระธรรมจาริก ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

“พระเทพโกศล” ประธานพีธีถวายบริขารแก่คณะพระธรรมจาริก ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พระเทพโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีถวายบริขารแก่คณะพระธรรมจาริก ชุดกลดธุดงค์ ผ้าไตรจีวร ยาเวชภัณฑ์ ถวายพระประธานพระพุทธรูป 9 องค์ แก่พระธรรมจาริก หลังจากปิดการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 57 ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: