เชิดชูทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก “บริจาคโลหิต ช่วยชิวิตเพื่อนมนุษย์”

เชิดชูทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก “บริจาคโลหิต ช่วยชิวิตเพื่อนมนุษย์”

มื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เชิดชูทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก “บริจาคโลหิต ช่วยชิวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปริมาณเลือด 3,150 มิลลิลิตร ทั้งนี้ได้นำดอกป๊อปปี้ ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ถึงการเสียสละชีวิตเลือดเนื้อของวีรชนคนกล้า ที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไทย มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง