ปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านสันพระนอนแม่เหียะ ถึง รมว.เกษตรฯพิจารณากรมส่งเสริมฯใช้ประโยชน์โดยผิดกฏหมายมานาน 10 ปี

ปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านสันพระนอนแม่เหียะ ถึง รมว.เกษตรฯพิจารณากรมส่งเสริมฯใช้ประโยชน์โดยผิดกฏหมายมานาน 10 ปี

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565 นายธวัชชัย กูลนรา เลขา นส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งถึงการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวบ้าน กรณีปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ้านสันพระนอน) หรือในอดีตเป็นโฮงพะชุมบ้านสันพระนอน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พื้นที่กว่า 7 ไร่ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน จากที่ก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ชาวบ้านฟ้องร้องกรมส่งเสริมการเกษตร ที่สร้างสำนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ให้ออกจากพื้นที่ ทางศาลปกครองได้พิพากษาถึงที่สุดบังคับคดีแล้ว ให้กรมส่งเสริทการเกษตรย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายใน 365 วัน เพราะเข้ามาใช้พื้นที่โดยผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น แต่เวลาผ่านไปกว่า 10 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้ย้ายออก และชาวบ้านก็ไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ และล่าสุดทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ยื่นต่ออัยการสุงสุดให้พิจารณาปัญหาดังกล่าวอีกด้วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565 ตัวแทนชาวบ้านมี นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กูล พร้อม นายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันตำบลแม่เหียะ นายคำปัน อุทรา ในฐานะตัวแทนประชาชนผู้ฟ้องคดี ใด้เข้ายื่นหนังสือต่อนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายเศวต เวียนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ ซึ่งนายเศวต เป็นที่ปรึกษากฏหมายของชาวบ้านเมืองแม่เหียะมาก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่ง รอง นายก ทม.แม่เหียะ โดยชาวบ้านยื่นหนังผ่าน นายก ทม.แม่เหียะ เพื่อให้ทางอัยการสูงสุดทราบปัญหา และขอให้ลงมาพิจารณาถึงความเดือดร้อนเสียหายของชาวบ้านด้วย เพราะเป็นปัญหาเรื้อรังมานานถึง 10 ปี

พร้อมกันนั้นได้ยืนหนังสือกกรณีปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว มีนางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ พร้อมชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง ได้ยื่นหนังสือให้ นส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปัญหาเดียวกันด้วยเพื่อให้รับทราบปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 นายธวัชชัย กูลนรา เลขา นส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ นำเรื่องมาแจ้งกับทางตัวแทนชาวบ้านได้รับทราบแล้วว่า กรณีปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ที่เลี้ยงสัตว์ บ้านสันพระนอน) ส่งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังตรวจสอบและพิจารณาถึงปัญหาดังกล่าวอยู่ แล้วจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ชาวบ้านได้ทราบต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: