“รองวรญาณ” เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

“รองวรญาณ” เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงความสามารถของคนพิการ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงผลงาน และผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ทั้งนี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ องค์กรคนพิการที่ได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการและครอบครัวคนพิการต้นแบบ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัลแก่คนพิการ ณ ลานจัดกิจกรรมตลาดนัดมีโชคพลาซ่า ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง