(มีคลิป) ปปส.ภาค 5 “ปันน้ำใจ สู่ความสุข”   โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง

ปปส.ภาค 5 “ปันน้ำใจ สู่ความสุข” โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ปปส.ภาค 5) จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ สู่ความสุข” ณ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง

วันที่4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอุดม นามเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และคณะเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 เข้าร่วมจัดกิจกรรม ปันน้ำใจ สู่ความสุข” ณ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิกร ขันเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง คณะครู ให้การต้อนรับ โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสร้างรอยยิ้ม ปันความสุขให้แก่น้องๆ และ นักเรียน จำนวนกว่า 100 คน ภายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ให้น้องๆ ร้อยลูกปัดสายคล้อง เพื่อใช้กับหน้ากากอนามัย ซึ่งสอดรับกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพราะสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน รวมทั้งต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการมีชีวิตที่ดีและห่างไกลยาเสพติด.

ทรงวุฒิ ทับทอง