บางครั้งสภาวะความเป็นผู้นำ ก็เกิดจากตัวอย่างที่ดี ชุดเคลื่อนที่เร็ว ดอกไม้เหล็ก พราน 35

บางครั้งสภาวะความเป็นผู้นำ ก็เกิดจากตัวอย่างที่ดี ชุดเคลื่อนที่เร็ว ดอกไม้เหล็ก พราน 35

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำโดย ผบ.ฉก.ทพ.35 ,ฝอ.,หมู่ ทหารพรานหญิง พร้อมด้วยหัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็ว ทำการ ลว.เดินเท้าพิสูจน์ทราบดอยพระเจ้า ซึ่งเป็นภูมิประเทศสำคัญบริเวณชายแดนเขตรอยต่อระหว่าง อ. แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตากของ ร้อย.ทพ.3502 และ ร้อย.ทพ.3503

โดยหน่วยได้จัดทำเป็นที่ตรวจการณ์ไว้ใช้และเป็นข้อมูลกรณีเมื่อมีเหตุการณ์ตามแนวชายแดน/ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันฝั่งตรงข้ามและในพื้นที่ยังมีสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบางส่วน หน่วยจึงทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและจัดทำเป็นที่ตรวจการณ์ เบื้องต้น เพื่อใช้ตรวจการณ์ให้ได้เปรียบยามมีสถานการณ์การสู้รบหรือไม่เรียบร้อยในพื้นที่ อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ในการร้องขอ อาวุธยิงสนับสนุน หรือปรับการยิง ป.และ.ค ในพื้นที่ได้อีก พร้อมทั้งยังเป็นการฝึกสภาวะความเป็นผู้นำของ หมู่ ทหารพรานหญิงของหน่วย ไปในตัวอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง