CHARMING Chiang Mai Flower Festival Run 2022

CHARMING Chiang Mai Flower Festival Run 2022

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 05.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล CHARMING Chiang Mai Flower Festival Run 2022 เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย โดยมีความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง