(มีคลิป) ผาเมืองสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินส่งตัวผู้ป่วยอุบัติเหตุรถตกเขา “ทุกนาทีมีค่า…ทุกชีวิตมีความหมาย”

ผาเมืองสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินส่งตัวผู้ป่วยอุบัติเหตุรถตกเขา “ทุกนาทีมีค่า…ทุกชีวิตมีความหมาย”

ภายหลังจากที่กองกำลังผาเมืองได้จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับอากาศยาน ในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศในพื้นที่อำเภอชายแดน

ค่ำวันนี้ ชุดปฏิบัติการบิน กองทัพบก กองกำลังผาเมือง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเขา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยปฏิบัติการครั้งนี้อากาศยานได้เดินทางจาก สนาม ฮ. (ชั่วคราว) บ.วาเมทะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มายัง สนาม ฮ. พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการรักษา ที่ รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริมฯ โดยปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เนื่องจากผุ้ป่วยเป็นผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด

ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองมีความพร้อมในการสนับสนุนอากาศยาน ฮ.ท.145 (Air Ambulance) เพื่อใช้ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานสาธารณะสุข ในพื้นที่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: