พิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟองจันทร์ พัชรประภานนท์ โยมมารดา พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

พิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟองจันทร์ พัชรประภานนท์ โยมมารดา พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก,ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมคณะ ร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟองจันทร์ พัชรประภานนท์ อายุ 67 ปี โยมมารดา พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม/อาจารย์ประจำสาขาวิชาบาลี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ วัดบุพพาราม 143 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: