(มีคลิป) จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ตั้งของหน่วย

จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ตั้งของหน่วย สนองนโยบายของจังหวัดลำปาง ในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในห้วงฤดูแล้ง ณ บริเวณค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 และจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่นที่ 1/65 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริหารจัดการเชื้อเพลิง ภายในค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตั้งของหน่วย

รวมทั้งสนองนโยบายของจังหวัดลำปางในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในห้วงฤดูแล้งนี้ โดยใช้แท่นอัดใบไม้เป็นก้อนลดการเผา และทำให้พื้นที่ตั้งหน่วยมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดการเผาและไร้มลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพลและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนรอบๆค่ายฯตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ บริเวณค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง