กำลังพลจิตอาสา กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ยามโลหิตขาดแคลน

กำลังพลจิตอาสา กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ยามโลหิตขาดแคลน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 โดย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ นาย ประสิทธิ์ ธรรมใจอุต ซึ่งเป็นผู้ป่วยและต้องเข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อให้ผ่านพ้นอาการวิกฤตและเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีกำลังพลจิตอาสา จำนวน 3 นาย ร่วมบริจาค ได้โลหิตจำนวน 1,200 ซีซี นับเป็นความช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยและโรงพยาบาลในพื้นที่เมื่อยามขาดแคลนโลหิตห้วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ได้เป็นอย่างมาก ตลอดห้วงการบริจาคนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: