มณฑลทหารบกที่ 32 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 (ชป.กร.มทบ.32(2)) ส่งมอบความห่วงใยด้วยหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโควิด -19 ณ บ้านเกาะคา หมู่ 5 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 (ชป.กร.มทบ.32(2)) ส่งมอบความห่วงใยด้วยหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโควิด -19 ณ บ้านเกาะคา หมู่ 5 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวลำปางในห้วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิด -19) ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ได้มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 (ชป.กร.มทบ.32(2)) ร่วมกับ อาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลเกาะคา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เพื่อมอบหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองจากโควิด -19 โดยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ต้องหาซื้อหน้ากากอนามัยในภาวะที่ไม่มีงานทำและขาดรายได้ ทั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนแผนงานกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง(กรค) และสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายของหน่วยเหนือที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนและให้หน่วยทหารทุกพื้นที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ณ บ้านเกาะคา หมู่ 5 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

นอกเหนือจากการมอบหน้ากากอนามัยแล้ว ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 (ชป.กร.มทบ.32(2))และส่วนเกี่ยวข้อง ยังได้แนะนำวิธีการป้องกันตนเองนอกจากการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง