มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาวิหารธรรม อาศรมบ้านแม่ลอง อ.แม่แจ่ม

มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาวิหารธรรม อาศรมบ้านแม่ลอง อ.แม่แจ่ม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ญาติธรรมสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนา FM. 96.๐ MHz ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมคณะ ประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาวิหารธรรม ได้ปัจจัยจำนวน 114,620 บาท โดยมีพระสมหวัง พลญาโณ เป็นองค์พิจารณารับ ณ อาศรมบ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: