หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 แข่งขันเพิ่มพูนศักยภาพพัฒนาขีดความสามารถฯ ”ภารกิจจะสำเร็จ เกิดจาก Leadership & Teamwork แต่เราต้องสู้ไปด้วยกัน ชุดปฏิบัติการทหารพราน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 แข่งขันเพิ่มพูนศักยภาพพัฒนาขีดความสามารถฯ ”ภารกิจจะสำเร็จ เกิดจาก Leadership & Teamwork แต่เราต้องสู้ไปด้วยกัน ชุดปฏิบัติการทหารพราน

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.65 เวลา 08.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 โดย ผบ.ฉก.ทพ.35 ฝ่ายอำนวยการ พร้อม ผบ.ร้อย.หน่วยขึ้นตรง ได้ร่วมกันเปิดพิธีการแข่งขันเพิ่มพูนศักยภาพพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพของตัวกำลังพล ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจากการรุกล้ำอธิปไตย, การป้องปรามการลักลอบกระทำความผิดในลักษณะต่าง ๆ โดยเป็นความคิดริเริ่มของหน่วยแบ่งการตรวจสอบเป็น 3 สถานีมีกิจเฉพาะดังนี้
1. กิจเฉพาะ การข้ามผ่านเครื่องกีดขวาง 11 สถานี มีสนามฝึก และการทดสอบกำลังใจ
2. กิจเฉพาะ การถอด – ประกอบอาวุธประจำกาย เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการใช้อาวุธ
3. กิจเฉพาะ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง หากมีเหตุการณ์จำเป็นต้องใช้กำลังพลจะได้อยู่ในอาการไม่ประมาท พร้อมทั้งใช้อาวุธได้เต็มขีดความสามารถ

อนึ่งในการฝึกในครั้งนี้ยังเป็นการฝึกการตัดสินใจของหัวหน้าชุดปฏิบัติการการฝึกความเป็นผู้นำเมื่อเกิดอยู่ในสภาวะคับขันพร้อมทั้งตัวลูกทีม ที่ต้องตัดสินใจในรูปแบบต่างๆของภารกิจการปฎิบัติงาน การป้องกันชายแดนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง