การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (9 กุมภาพันธ์ 2565)

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (9 กุมภาพันธ์ 2565)

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell-212 จากชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 3 เหตุการณ์ ดังนี้.-

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย อายุ 68 ปี มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน จำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาอย่างเร่งด่วน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาเทศบาลอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเด็กผู้ชาย อายุ 12 ปี ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ มีฐานกระโหลกศีรษะหัก และมีภาวะช็อค จำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาอย่างเร่งด่วน ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป
เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.10 น. ชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้หญิง อายุ 40 ปี ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเขา มีแผลที่ใบหน้า ยกแขนซ้ายไม่ขึ้น ปวดขาขวา เจ็บหน้าอก ปวดหลัง จำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาอย่างเร่งด่วน ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านวาเมทะ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป

การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552
ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 2565

%d bloggers like this: