การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย และสิ่งของผิดกฎหมาย (9 กุมภาพันธ์ 2565)

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย และสิ่งของผิดกฎหมาย (9 กุมภาพันธ์ 2565)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้น มีผลสรุปการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก โดยมีเหตุการณ์การจับกุมและปราบปรามที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 11.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารราบที่ 1421 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบตามถนนใกล้ถึงช่องทางธรรมชาติ/ท่าข้ามแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านวังแก้ว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้พบกล่องโฟม จำนวน 2 กล่อง วางอยู่ข้างทาง เมื่อเปิดตรวจสอบจึงพบว่า ในกล่องโฟมมีเต่าปูลู จำนวน 21 ตัว ตรวจดูแล้วไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าแต่อย่างใด ซึ่งเต่าปูลูนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้จะสูญพันธุ์ จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบตัวเจ้าของเต่าดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 14.25 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากหมวดสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 2 กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบมาตามถนนแนวชายแดนใกล้แม่น้ำเมยในเขตพื้นที่ บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้พบกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ จำนวน 1 ใบ ซุกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เล็กๆ ข้างทาง เมื่อเปิดกระเป๋าตรวจสอบพบว่า ในกระเป๋ามีสิ่งของ ดังนี้
1. ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ ยี่ห้อ Derya รุ่น MK12 จำนวน 4 กระบอก
2. ปืนกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร (รูปทรงคล้ายปืน AR-15) จำนวน 3 กระบอก
3. อุปกรณ์กล้องช่วยเล็ง reddot จำนวน 3 อัน
4. อุปกรณ์ตกแต่งปืนอีกจำนวนหนึ่ง
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบตัวเจ้าของอาวุธปืนและอุปกรณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้ อีกทั้ง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย และหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 2565

%d bloggers like this: