กองทัพภาคที่ 3 ซักซ้อมความพร้อม สำหรับภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 ซักซ้อมความพร้อม สำหรับภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน

กองทัพบก ได้ดำเนินการปรับปรุงและดัดแปลง อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา H145 หรือ ฮ.ท.145 จำนวน 4 เครื่อง ที่เดิมใช้สำหรับการปฏิบัติทางธุรการทั่วไป สำหรับ ฮ.ท.145 เป็นอากาศยานมาตรฐานที่มีความเหมาะสมในการนำมาดัดแปลงเป็น เฮลิคอปเตอร์สำหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การค้นหาและกู้ภัย เนื่องจากมีขนาดเล็ก คล่องตัว และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่องช่วยหายใจ, กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน, เครื่องควบคุมการให้ยา และสารละลายทางหลอดเลือดดำ และเปลสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

สำหรับ ฮ.ท.145 ทั้ง 4 ลำ ได้บรรจุเข้าประจำการพร้อมรับภารกิจในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ดังนี้
1. ฮ.ท.145/128 ประจำการ ณ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 1 จังหวัดลพบุรี
2. ฮ.ท.145/129 ประจำการ ณ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
3. ฮ.ท.145/069 ประจำการ ณ กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4. ฮ.ท.145/080 ประจำการ ณ หน่วยบินทหารบกอโณทัย จังหวัดปัตตานี
และเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ได้ดำเนินการซักซ้อมการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศด้วย อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.145 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อม โดยได้มีการวางแผนการจัดวางสิ่งอุปกรณ์, การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการจัดโซนที่นั่งปฏิบัติงาน ร่วมกับทีมนักบินและช่างเครื่อง ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 2565