พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจ

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ พระบุญทรง ปุญญธโร พร้อมคณะ ร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจ (พระครูบุญเลิศ อาสโภ) (คำฟู) อายุ 77 ปี พรรษา 55 อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันทราย อดีตเจ้าอาวาสวัดสันคะยอม รูปแบบ (New Normal) ณ วัดส้นคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: