“รองวรญาณ” ให้ต้อนรับรมช.กระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางมาเปิดโครงการสานฝัน ปันรอยยิ้ม คืนคนดีสู่สังคม อ.เชียงดาวเชียงใหม่

“รองวรญาณ” ให้ต้อนรับรมช.กระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางมาเปิดโครงการสานฝัน ปันรอยยิ้ม คืนคนดีสู่สังคม อ.เชียงดาวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะ ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมพิธีเปิดโครงการสานฝัน ปันรอยยิ้ม คืนคนดีสู่สังคม (CSR) ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเรื่องราคาและการตลาด รวมถึงการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มทำการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยผู้พิการและผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้ว ในการปลูกพืชผักเมืองหนาว เช่น กะหล่ำปลีและผักกาดขาว ซึ่งประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด และไม่มีช่องทางระบายสินค้า โดยให้การช่วยเหลือในการระบายสินค้าไปยังองค์กรเครือข่าย เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ

พร้อมทั้งลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของพี่น้องประชาชน จากผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ณ หมู่บ้านเมืองคอง (ดอยหลวงเชียงดาว) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: