การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (30 มีนาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (30 มีนาคม 2565)

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่จังหวัดตาก ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3505 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอยู่ในป่าเขตพื้นที่ บ้านเซ่อเซอคี ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นั้น ได้พบต้นขนุนป่า ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามถูกตัดโค่น จำนวน 5 ต้น และพบไม้ขนุนป่า แปรรูป จำนวน 9 แผ่น พร้อมค้างเลื่อยไม้จำนวนหนึ่งอยู่ใกล้ๆ ต้นขนุนป่าที่ถูกตัด จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบตัวเจ้าของไม้หรือตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไม้แปรรูปดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก), เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งน้ำตกชาติพาเจริญ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ เข้าตรวจสอบการตัดไม้และครอบครองไม้หวงห้ามในพื้นที่บ้านป่าหวาย ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ภายหลังจากได้รับแจ้งข่าวสารมาว่า มีบุคคลจำนวนหนึ่งลักลอบเข้าไปตัดไม้กระยาเลยที่ มีราคาสูงในพื้นที่ป่าแล้วนำมาเก็บซุกซ่อนไว้ใต้ถุนกระท่อมภายในหมู่บ้านป่าหวาย ตำบลคีรีราษฎร์ ผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตรวจพบไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 3 ท่อน (ปริมาตร 0.67 ลูกบาศก์เมตร), ไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 40 แผ่น (ปริมาตร 1.55 ลูกบาศก์เมตร), ไก่ฟ้าหลังเทา(สัตว์ป่าคุ้มครอง) จำนวน 3 ตัว, เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง และมีด จำนวน 2 เล่ม ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา จำนวน 6 คน พร้อมของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
30 มีนาคม 2565