“มีแล้วแบ่งปัน” ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือนำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์และกิจกรรมตู้ปัน เพื่อถวายเป็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

“มีแล้วแบ่งปัน” ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือนำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์และกิจกรรมตู้ปัน เพื่อถวายเป็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 พลตรี จรัส ปัญญาดี รองแม่ทัพน้อยที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสาจัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เติมสิ่งของอุปโภค – บริโภค ประกอบด้วย น้ำดื่ม, ไข่ไก่, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, นมกล่อง , ขนม, เจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย เพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 ที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์วิกฤตขาดแคลนโลหิตสำรอง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมาพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 อำเภอเมือง จว.เชียงใหม่ ได้ปริมาณโลหิต 4,500 มิลลิตร.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: