แล้งก็ช่วย ขาดก็เติม เพิ่มความสุขให้ประชาชน

แล้งก็ช่วย ขาดก็เติม เพิ่มความสุขให้ประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำสะอาด เพื่อใช้ในครัวเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 65 ณ บ้านท่าเดื่อ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนำรถบรรทุกน้ำจากมณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 2 คัน และ รถบรรทุกน้ำเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 1 คัน รวมแจกจ่ายน้ำจำนวน 26,000 ลิตร เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากเครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้านชำรุดและอยู่ระหว่างซ่อมแซม

ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65 กำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจและจะได้ติดตามและช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลง สร้างความสุขให้ประชาชนได้ เป็นอย่างมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง