รอง มทภ.3 สังเกตการณ์คัดเลือกทหารเกณฑ์ วันแรกที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

รอง มทภ.3 สังเกตการณ์คัดเลือกทหารเกณฑ์ วันแรกที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจเลือก โดยในส่วนของพื้นที่ อ.วัดโบสถ์ นั้นถือว่าเป็นอำเภอแรกในปีนี้ที่ดำเนินการคัดเลือกในจังหวัดพิษณุโลกระหว่าง 1-20 เมษายน 2565 ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 จัดเจ้าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรร่วมสังเกตการณ์ ร่วมรับผิดชอบให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจเลือกต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว ตรวจสอบได้ มีความถูกต้องตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ 196 อำเภอ ระหว่างวันที่ 1 – 20 เม.ย. นี้ โดยวันนี้ในส่วนของอำเภอวัดโบสถ์มีหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการ อำเภอวัดโบสถ์มีทั้งหมด 6 ตำบล มียอดผู้เข้ารับการตรวจเลือกจำนวน 253 นาย สละสิทธิ์ผ่อนผัน จำนวน 6 นาย ยอดเข้ากองประจำการ จำนวน 50 นาย แยกเป็นแผนก ทบ. 25 นาย แผนก ทร. 16 นาย แผนก ทอ. 9 นาย

สำหรับบรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินของ อ.วัดโบสถ์ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามี พ่อ แม่ ญาติพี่น้องเดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน และมีบรรดาชายไทยนำเอกสารใบสำคัญทหารกองเกิน หรือ สด.9 และเอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา มายื่นแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ประจำจุดต่างๆ โดยมีการวัดน้ำหนัก ส่วนสูง และความผิดปกติทางร่างกายของทีมแพทย์ เพื่อจัดคัดแยกประเภทบุคคล

ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดถือหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: