กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกิจกรรม ” บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกิจกรรม ” บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 0900 บชร.3 และ นขต.บชร.3 ร่วมกับ ทน.3 จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 2 เม.ย. 65 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. โดย พล.ท.บุญยืน อินกว่าง มทน.3 มอบหมายให้ พล.ต.เสมา มังมติ เสธ.ทน.3 เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ ในส่วนของ บชร.3 โดย พ.อ.ไชยา พงษ์อริยะทรัพย์ รอง ผบ.บชร.3 ได้จัดกำลังพล บชร.3 และ นขต.บชร.3 ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 120 นาย ผลการร่วมบริจาคโลหิตในส่วนของ บชร.3 ได้ปริมาณโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 38,700 ซีซี.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: