ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ฯ ภายหลังฝนตกหนัก จากการตรวจสอบไม่ได้ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว สัตว์และส่วนจัดแสดงฯ

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ฯ ภายหลังฝนตกหนัก จากการตรวจสอบไม่ได้ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว สัตว์และส่วนจัดแสดงฯ

นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ตรวจพื้นที่ ภายในสวนสัตว์ เนื่องจากฝนตกหนัก ดินน้ำป่าไหลหลาก ในช่วง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climax Change)
มีผลทำให้เกิดฝนตกหนัก พร้อมสั่งการ วางแผน การปรับปรุง สภาพพื้นที่ ให้กลับเข้าสู่ปกติต่อไป จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ สถานที่ สัตว์และส่วนแสดงไม่ได้รับผลกระทบ จากฝนตกหนัก ในครั้งนี้แต่อย่างใด.

ทรงวุฒิ ทับทอง