สูมาคารวะ อาจารย์ผู้สอนภาษาล้านนา ก่อนที่จะถึงประเพณีปี๋ใหม่เมือง

สูมาคารวะ อาจารย์ผู้สอนภาษาล้านนา ก่อนที่จะถึงประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 นักเรียนภาษาล้านนาชั้นต้น (ตั๋วเมือง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ นำโดยนายทรัพย์ นันตาน้อย พร้อมคณะ นำเครื่องขอสูมาคารวะ อาจารย์สุดใจ ปาวิชัย, ดร.สมศักดิ์ จันทร์น้อย อาจารย์ผู้สอน ก่อนที่จะถึงประเพณีปี๋ใหม่เมือง อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่สอนนักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ ณ อาคารเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง