งานเทศกาลลาบเมืองปี 65 สืบสานอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงเทศกาล “ปเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”   

งานเทศกาลลาบเมืองปี 65 สืบสานอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงเทศกาล “ปเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”


เมื่อวันที่ 2 เม.ย.65 ที่ผ่านมา บริเวณลานอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเทศกาลลาบเมือง ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือ ให้คงอยู่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวเหนือ ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่


ในการจัดงานเทศกาลลาบเมือง ประจำปี 2565 เป็นกิจกรรมที่ทางชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดที่ว่า ลาบเมือง เป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคเหนือ โดยมีนักข่าวสังกัดต่างฯและกลุ่มองกรหลายภาคส่วน ได้จัดส่งทีมเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ร่วมไปถึงร้านลาบในเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร ภริยารองผู้ว่าฯ อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันลาบเมือง 2565 ในครั้งนี้ “การแข่งขันลาบเมือง2565” ทางสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ ยังได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลลาบเมือง 2565 จำนวน 31,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมไปถึงเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมการปรุงลาบ อาหารเมืองของคนล้านนาสืบไป อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมงาน แต่งกายพื้นเมืองพร้อมพูด “อู้กำเมือง” เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นล้านนา ตามสมัยโบรานที่เคยสืบทอดกันมาในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป

การแข่งขันทำลาบเมือง 2565 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทคือ “แข่งขันประกอบการปรุงลาบ”, “การแข่งขันลาบเนียน” และ “การประกวดจัดผักกับลาบสวยงาม” โดยมีองค์กรต่างๆ ส่งทีมเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 31 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล พร้อม “เขียงทองเกียรติยศ” ไปครอง นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้มีการจัดการประกวดเทพี-เทพบุตร ลาบ 65 อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศการแข่งขัน เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชม – เชียร์ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: