กองทัพภาคที่ 3 “ทำหลุมหลบภัย” เตรียมพร้อม รองรับสถานการณ์และความปลอดภัยของพี่น้อง ปชช.ตามแนวชายแดน

กองทัพภาคที่ 3 “ทำหลุมหลบภัย” เตรียมพร้อม รองรับสถานการณ์และความปลอดภัยของพี่น้อง ปชช.ตามแนวชายแดน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2565 กองทัพภาคที่ 3 โดย ฉก.ทพ 35 โดย ร้อย.ทพ.3508 ร่วมกับฝ่ายปกครอง และท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงสร้างหลุมหลบภัยเพิ่มเติม ขนาด ความกว้าง 3 ม. ยาว 15 ม. ความจุ 30 คน บริเวณพื้นที่ด้านข้าง รพ.สต.บ้านท่าสองยาง พิกัด LV 857420 บ.สวนอ้อย ม.9 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อรองรับสถานการณ์กรณีหากเกิดการสู้รบตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ผลการปฏิบัติได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถเป็นที่หลบภัยของประชาชน มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย หากมีเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนในพื้นที่.

ทรงวุฒิ ทับทอง