ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรนักเรียนผู้มีสิทธิรับทุน โครงการศึกษาพระราชทานฯปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรนักเรียนผู้มีสิทธิรับทุน โครงการศึกษาพระราชทานฯปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรนักเรียนผู้มีสิทธิรับทุน โครงการศึกษาพระราชทานฯปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: