เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล หลังย้ายมาประจำการอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดฯ พร้อมให้บริการประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล หลังย้ายมาประจำการอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดฯ พร้อมให้บริการประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางดวงจิต ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสทำบุญอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (แห่งใหม่) โดยมี นายวรญาณ บุญณราช , นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ และ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาด ส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป นำโดย พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ายอาคารที่ทำการสำนักงาน จากเดิมตั้งอยู่ที่บริเวณถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มาประจำการอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอาคารและพื้นที่บริเวณโดยรอบกว้างขวางกว่าเดิม และยังอยู่ใกล้สถานที่ราชการต่างๆ ทำให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการติดต่อราชการ และสามารถให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รวมมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสนี้


สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ และเป็นกำลังสำคัญของจังหวัด ในการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน การช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนและส่งเสริมยุวกาชาด อาสากาชาด ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย.

ทรงวุฒิ ทับทอง